След първоначалния прием и тригодишната си подготовка като стажант-хористи децата постепенно и поетапно преминават в концертния състав. Като членове на концертния състав те вече имат възможност да участват в концертните изяви на Детския радиохор.