След първоначалния прием, за период от три години, децата преминават певческа и музикална подготовка като стажант-хористи, учат песни от репертоара на Детския радиохор. През това време децата посещават репетиции и уроци по солфеж, като не участват в концертните изяви на хора.